tirsdag den 5. februar 2019

Sikker Internet Dag 2019


Den 5. februar 2019 er det Sikker Internet Dag. Det er EU's Safer Internet Plus Programme, der er initiativtager til dagen, der nu holdes i 140 lande verden over. Dagen har været afholdt siden 2005 og sigter mod at gøre børn og unge mere sikre på nettet. Det er en årlig international kampagne, der fejres over hele verden. Formålet er at sætte fokus på den positive og ansvarlige brug af Internettet og nye online-teknologier blandt børn og unge.
På kortet kan ses de steder rundt omkring i verden, hvor der arrangeres aktiviteter i anledning af Sikker Internet Dag.
På engelsk kaldes dagen for Safer Internet Day 2019. I Danmark står især Medierådet for Børn og Unge for at organisere dagen. I år er temaet børn og unges rettigheder med hensyn til deres personlige oplysninger afgivet på nettet set i lyset af EU's databeskyttelseslov - også kaldet persondataforordningen eller GDPR - der blev vedtaget 25. maj 2018 over hele EU, og som har konsekvenser for alle (IT-) selskaber, der har brugere og kunder inden for EU-landene.

Unge vil gerne kende til deres digitale rettigheder

Unge er meget aktive brugere af Internettet, sociale medier, spil og apps. De navigerer med lethed rundt på disse digitale teknologier, men når det kommer til beskyttelse af deres persondata og sikring af digitale rettigheder, så bliver brugen af digitale teknologier mere kompleks. For hvad er persondata, hvilke digitale rettigheder har man og hvordan tager man kontrol over sine data på internettet?

Det kan være svært at gennemskue, hvad ens data bliver brugt til på f.eks. sociale medier. De lange og ofte kringlede beskrivelser af betingelserne for at oprette en profil på et socialt medie får gerne unge til at acceptere, inden de får læst betingelserne til ende. Det er ikke det samme som, at unge ikke interesserer sig for det. Unge stiller nysgerrige og relevante spørgsmål til, hvad digitale rettigheder er, og hvordan de selv kan tage kontrol over deres data, når det præsenteres for dem på en vedkommende måde.

I et nyt materiale fra Medierådet får unge indsigt i deres rettigheder i forhold til beskyttelse af deres persondata, og de får handlemuligheder til at tage kontrol over egne data for at sikre deres privatliv. Materialet er udviklet i samarbejde med elever i en 9. klasse og giver indblik i unges egne refleksioner over, hvordan de forholder sig til afgivelse af personlige data.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om dagen og dens aktiviteter på en række hjemmesider:

Jeg har i min nyligt udkomne bog ”Bliv sikker på nettet” skrevet om EU's persondataforordning, og hvilke konsekvenser den har for privatpersoner, firmaer i Danmark, EU og uden for. Du kan læse om persondataforordningen her:

Side 428-430: Hvad går EU's nye persondataforordning ud på?

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til bogen ”Bliv sikker på nettet”.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar