lørdag den 27. juni 2020

Kontaktsporingsapps – smitte|stop

Den danske kontaktsporingsapp.
Bryd smittekæden med en kontaktsporingsapp.
Danmark er fra den 8. juni 2020 gået i gang med den 3. fase af genåbningen af samfundet efter den store nedlukning, der skete den 11. marts. Det har medført en nedgang i den økonomiske aktivitet i samfundet, som ikke er set siden Den Store Depression, der begyndte i 1929 og varede en årrække frem.
Grunden til nedlukningen var coronaviruspandemien, der i Norditalien havde fået et så voldsomt omfang, at hospitalskapaciteten ikke rakte til at behandle alle de alvorligt syge. Derfor besluttede også den danske regering at gøre, hvad den kunne for at standse spredningen af sygdommen, så Danmark ikke skulle komme til at stå i en lignende situation som italienerne.
Genåbningen fandt sted på et tidspunkt, hvor hver smittet person smittede mindre end én ny person. Samtidig var antallet af alvorligt syge COVID-19-patienter indlagt på intensivafdelingerne i Danmark faldet drastisk. Dermed mente regeringen, at det var forsvarligt at genåbne landet, så danskerne kunne samles i grupper op til 50 personer og butikker og virksomheder kunne åbne igen, så den økonomiske aktivitet igen kunne komme i gang. Regeringen har givet mulighed for støtte til virksomheder og lønmodtagere på op til 300 milliarder kr. via flere støttepakker, og der har desuden været en nedgang i skatteindtægterne i perioden, så det har været dyrt for samfundet, og der venter borgerne en årrække med tilbagebetaling af den nystiftede statsgæld.


Risiko for en ny smittebølge

Med genåbningen frygter man, at en opblussen af coronavirussmitten kan finde sted – at det fører til den 2. smittebølge i epidemien. Det sker, hvis smittetallet bliver større end 1,0, der medfører, at stadig flere vil blive smittet. Man taler om såkaldte superspredere, der er smittebærere, der smitter mange i større forsamlinger, som kan få det hele til at blusse op igen. Mange frygter, at det kan ske i efteråret 2020, når den traditionelle influenzasæson starter. Allerede i juni hører vi fra Sydkorea, Kina og andre steder om genopblussen af epidemien.
Sundhedsmyndighederne havde nok forventet, at der i juni 2020 ville være en større flokimmunitet i befolkningen end ca. 1 procent. En andel af befolkningen på 60 procent, der har været smittet, anses normalt for nok til at epidemien ebber ud af sig selv. Regeringen kan derfor finde på, at alle danskere skal vaccineres mod coronavirus, når eller hvis der findes en sikker vaccine. Der er forlydender om, at immuniteten mod coronavirus kun varer et enkelt år. Dermed hjælper en vaccine mod virussen måske kun kort tid, og verden risikerer at skulle leve med COVID-19 i flere år, med flere smittebølger til følge – og en verden, der kommer til at lide under yderligere nedlukninger af dele af samfundet med store økonomiske følger for dele af befolkningen og erhvervslivet.

En anden strategi for håndtering af 2. bølge af epidemien

Hvis der kommer en smittebølge nr. 2, vil myndighederne formodentligt benytte en anden strategi til inddæmning af epidemien, end den tidligere anvendte nedlukning af hele landet, som har vist sig meget dyr. Den nye strategi vil formodentligt bestå i at opspore smittede og deres kontakter, som skal gå i karantæne, og isolering udelukkende af udsatte og sårbare danskere i stedet for som tidligere hele befolkningen. De yngre, raskmeldte for COVID-19 og personer uden kroniske sygdomme vil således kunne gå frit omkring og kun skulle holde afstand over for de udsatte og sårbare, der således igen skal lide sociale afsavn – bl.a. på plejehjemmene. Hvis der konstateres en smittet i en afdeling i den kommunale administration eller i et firma, vil blot denne afdelings medarbejdere blive hjemsendt i en 14 dages periode, mens andre afdelingers medarbejdere stadig kan komme på arbejdspladsen. Det vil være en betydelig billigere løsning for samfundet og holde økonomien i gang under epidemien.
Der vil være fri adgang til at blive testet for coronasmitte. Er en person smittet, er der to måder at finde de personer, denne har været i kontakt med for nyligt. Den ene, der er mandskabskrævende, er detektivarbejde for at finde dem. Den anden og helt nye metode er at udnytte, at ca. 90 procent af befolkningen nu har en smartphone. Smartphones har en kortrækkende (højst 10 meter) trådløs kommunikationsteknologi, der kaldes Bluetooth (opkaldt efter den danske konge Harald Blåtand, der samlede det danske rige, og anses for at have været en stor kommunikator). Teknologien er oprindeligt udviklet i det nordjyske, hvor der er stor viden og kapacitet inden for trådløse radioteknologier. Nu har den i en årrække kunnet findes i alle bærbare pc’er, tablets og smartphones verden over. Denne teknologi er nyttig til at registrere personer i omgivelserne, der kommer dig fysisk nær.

Udviklingen af smittesporingsapps

En række regeringer rundt omkring i verden har hver især efter inspiration fra Sydkorea arbejdet intenst på at udvikle apps til automatisk kontaktsporing blandt folk, der bærer disse smartphones, som er allestedsnærværende. Først var der lagt op til central registrering af alle kontakter, en smartphonebruger havde, hvor længe de var sammen og i hvilken afstand – med registrering af GPS-positioner, tidspunkter, navne, telefonnumre og adresser. Meningen var bl.a., at brugeren af smartphonen ville få at vide per SMS eller via en notifikation, hvis denne havde været i kontakt med en person, der var blevet testet positiv, enten dengang de mødtes eller i en periode senere.
At være i kontakt med en person kan defineres som at have været sammen med denne i mindst 15 minutter inden for en afstand af 1 meter. Dette er muligt at registrere på en smartphone via Bluetooth-teknologien. En app på telefonen kan så kommunikere oplysningen om symptomer ud til de andre, der var i nærheden af den. For at dette skal virke effektivt, skal så godt som alle smartphonebrugere downloade en kontaktsporingsapp og have den aktiv altid, mens de bevæger sig rundt i deres dagligdag.

Bekymringer for beskyttelse af privatlivet – Apple og Googles initiativ

Flere politiske partier i Danmark var bekymrede over de oplysninger, som myndighederne derved ville få rådighed over. Man syntes, at det ville være en krænkelse af privatlivets fred og mere privatlivsoverskridende end nødvendigt.
Samtidigt havde firmaerne bag de mest udbredte styresystemer til smartphones, Google og Apple, indledt et samarbejde om i disse at indbygge faciliteter til kontaktsporing, men på en sådan måde, at alt er frivilligt og ingen navne, tidspunkter, adresser eller GPS-positioner udveksles, med mulighed for at advare andre, man har været i tæt kontakt med, at man er testet positiv for smitte – og det er endda også frivilligt, om man vil det. De indsamlede oplysninger på telefonen bliver kun gemt i 14 dage, hvorefter de slettes. Og du kan også slette dem tidligere end det. Denne udvidelse og opdatering til styresystemerne udkom i juni måned til alverdens smartphones. Men for at det kan bruges til noget, skal der installeres en app til kontaktsporing, som udnytter faciliteten.

Den danske regerings initiativ

Sundheds- og Ældreministeriet valgte at følge Google og Apples metode til kontaktsporing i dets nye app smitte|stop, der udkom 18. juni 2020. Læs ministeriets pressemeddelelse om appen her.
Myndighederne vil også opdatere appen, så den ikke kun registrerer smittede blandt danske smartphonebrugere – for der kan jo komme turister til landet, som benytter deres eget lands app, og danskere kan også selv rejse til et andet land. Man vil forsøge at få de forskellige landes apps til at kommunikere indbyrdes, så telefonerne gør opmærksom på smittebærere af alle nationaliteter.

Er bekymringen for privatlivets beskyttelse berettiget?

Du kan få adgang til indstillingerne for Logning 
af eksponering for COVID-19 ved at trykke øverst
på iPhonen.

Mange har på sociale medier givet udtryk for bekymring for kontaktsporingen, og hvad den vil blive brugt til. Nogle frygter, at det er begyndelsen til totalitær kontrol med borgerne og tvangsvaccinering mod COVID-19, og at myndighederne vil tage borgernes frihed fra dem.
Enkelte har ligefrem udtrykkeligt bedt om at få deres kontaktoplysninger slettet fra deres familie, venner, bekendte og forbindelsers mobiltelefoner, som måtte have sådanne apps installeret, for at de ikke skal blive registreret af myndighederne. De tror, at kontakter i telefonbogen på telefonen overføres til myndighederne. Der er altså en del paranoia derude – er den berettiget?

Hvordan virker denne kontaktsporingsteknologi?

Google og Apple er udmærket klar over denne problematik og har været åbne omkring, hvordan deres i fælleskab udviklede kontaktsporingsteknologi virker. De danske myndigheder har offentliggjort oplysninger om, hvad de registrerer og hvordan – anonymiteten brydes dog, når man kommunikerer, at man er smittet, for det kræver brug af NemID. Brugen af NemID begrundes med, at man vil undgå, at nogen på et falsk grundlag udsender besked til alle, som vedkommende har været sammen med de seneste dage, om at de skal lade sig teste og isolere sig. Med NemID kan sundhedsmyndighederne tjekke, om den angiveligt smittede er testet positiv for smitte med coronavirus.
Du kan herunder læse Apples oplysninger om teknologien, der udkom med styresystemet iOS 13.5. Der kræves således en iPhone, der er nyere end en iPhone 6 for at få denne udgave af styresystemet. Android-telefoner kræver mindst Android version 6.0 og skal understøtte Google Play Butik og have Google Play-tjenester installeret (minimum version 20.13.xx).

På Apples hjemmeside fremgår det, at 77 procent af alle iPhones i verden har installeret iOS 13, mens 90 procent af eksisterende iPhones kan opdateres til den. Det vurderes, at der gør sig det samme tal gældende for Android 6.0, men at under 90 procent af Android-brugerne kan opdateres, fordi forskellige producenter ikke understøtter opdateringen.
Desværre kræver beskrivelsen af sikringen af anonymiteten og det frivillige element et vist kendskab til IT for at være forståelig:
For at en iPhone kan registrere kontakter via 
Bluetooth, skal der være installeret en kontakt- 
sporingsapp - f.eks. den danske app smitte|stop.
Notifikationer om eksponering beskytter din anonymitet ved at bruge tilfældige, roterende Bluetooth-id’er til at finde ud af, om du muligvis har været tæt på nogen, som har oplyst, at de har COVID-19.
Med dit samtykke kan Notifikationer om eksponering bruges af en app fra de offentlige myndigheder eller sundhedsmyndighederne til at underrette dig, hvis du muligvis har været tæt på nogen, som har oplyst, at de har COVID-19. Hvis du vælger at slå Notifikationer om eksponering til, beder appen dig om tilladelse til at indsamle og dele tilfældige id’er. Dette gør det muligt for enheden at bruge Bluetooth til at udsende et tilfældigt id (det såkaldte “Bluetooth-id”), som er en række tilfældige tal, der skifter hvert 10. til 20. minut. De genereres kryptografisk på enheden ud fra en tilfældigt genereret nøgle (en “tilfældig enhedsnøgle”), som skifter mindst en gang i døgnet, så din anonymitet beskyttes yderligere. Bluetooth-id’erne og de tilfældige enhedsnøgler indeholder ingen oplysninger om din lokalitet eller identitet.
Andre iOS- og Android-enheder, hvor denne funktion er slået til, lytter efter disse Bluetooth-id’er og udsender også deres egne. Din enhed registrerer og gemmer sikkert id’erne fra de andre enheder, der er inden for Bluetooth-rækkevidde, i mindst 5 minutter sammen med datoen, den anslåede varighed af eksponeringen og Bluetooth-signalstyrken (som samlet kaldes “tilknyttede metadata”). For at beskytte din anonymitet yderligere registreres en anslået varighed på over 30 minutter ikke. Bluetooth-signalstyrken gør det muligt at bestemme, hvor tæt enhederne er på hinanden; generelt er det sådan, at jo tættere enhederne er på hinanden, jo højere er den registrerede signalstyrke. Andre enheder, som modtager din enheds Bluetooth-id’er, vil også registrere og gemme dem sammen med de tilknyttede metadata.
Appen kan hente en liste over tilfældige enhedsnøgler fra personer, som har rapporteret en positiv diagnose eller udgør en risiko for eksponering for COVID-19 i henhold til de offentlige myndigheders eller sundhedsmyndighedernes definition, og som har valgt at dele deres tilfældige enhedsnøgler. Når overførslen er færdig, kan appen få din enhed til at sammenligne listen med de Bluetooth-id’er, den har indsamlet og gemt fra andre enheder. Hvis der er et match, bliver de tilknyttede metadata (men ikke det matchede id) gjort tilgængelige for appen, som kan underrette dig om, at du har været udsat for eksponering, og vejlede dig om, hvad du skal gøre.
Hvis du bliver underrettet om eksponering, kan appen generere en værdi for eksponeringsrisikoen, som de offentlige myndigheder eller sundhedsmyndighederne kan basere deres vejledning til dig på, og som kan hjælpe dem med at holde styr på COVID-19-pandemien. Værdien for eksponeringsrisiko defineres og beregnes ud fra de tilknyttede metadata. Desuden beregnes der en værdi for transmissionsrisiko (forklares nedenfor), som de offentlige myndigheder eller sundhedsmyndighederne kan definere for hver af de matchede tilfældige enhedsnøgler. Hverken værdien for eksponeringsrisiko eller værdien for transmissionsrisiko deles med Apple.
De offentlige myndigheder eller sundhedsmyndighederne vejleder dig om, hvordan du skal rapportere det i appen, hvis du bliver diagnosticeret med COVID-19 eller udgør en potentiel risiko for eksponering. Hvis du vælger at rapportere det, beder appen dig om at dele dine tilfældige id’er. Hvis du giver dit samtykke, bliver dine tilfældige enhedsnøgler fra de sidste 14 dage delt med appen. De offentlige myndigheder eller sundhedsmyndighederne kan også definere og sende en værdi for transmissionsrisikoen sammen med de tilfældige enhedsnøgler. De parametre, som de offentlige myndigheder eller sundhedsmyndighederne bruger til værdien for transmissionsrisiko, kan indeholde oplysninger, som du giver dem (f.eks. om de symptomer, du rapporterer, eller om diagnosen er blevet bekræftet ved en test), eller andre oplysninger, som efter de offentlige myndigheders eller sundhedsmyndighedernes mening kan have betydning for transmissionsrisikoen, f.eks. dit arbejde. De oplysninger, du giver de offentlige myndigheder eller sundhedsmyndighederne, indsamles i overensstemmelse med appens anonymitetspolitik og lovgivningen.
Du kan slå Logning af eksponering fra ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Sundhed > Logning af eksponering for COVID-19 eller Indstillinger > Anonymitet > Bluetooth > Logning af eksponering for COVID-19 og trykke for at slå Logning af eksponering fra. Dette vil ikke slette de registrerede Bluetooth-id’er fra andre enheder, tilknyttede metadata eller dine tilfældige enhedsnøgler. Du kan slette Bluetooth-id’er, tilknyttede metadata og tilfældige enhedsnøgler ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Sundhed > Logning af eksponering for COVID-19 eller Indstillinger > Anonymitet > Bluetooth > Logning af eksponering for COVID-19 og trykke på Slet eksponeringslogarkiv. Hvis du slår Bluetooth fra på enheden, bliver indsamling og deling af tilfældige Bluetooth-id’er med andre enheder også slået fra. Det betyder, at appen ikke vil kunne underrette dig, hvis du kommer tæt på nogen med COVID-19, mens Bluetooth er slået fra. De øvrige funktioner i Notifikationer om eksponering fortsætter med at virke, mens Bluetooth er slået fra. Hvis du slår Bluetooth til igen på enheden, bliver indsamling og deling af tilfældige Bluetooth-id’er med andre enheder også slået til igen.
På din enhed kan der godt være installeret mere end en app, der bruger Notifikationer om eksponering, men kun en af dem kan være aktiv ad gangen. Du kan vælge, hvilken app der skal være aktiv, ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Sundhed > Logning af eksponering for COVID-19 eller Indstillinger > Anonymitet > Bluetooth > Logning af eksponering for COVID-19. Vælg derefter den app, der skal være aktiv.
Apple slår systemet til Notifikationer om eksponering fra i forskellige områder, når der ikke længere er behov for det.
Sådan præsenterer Sundheds- og Ældreministeriet appen smitte|stop i Apples App Store på iPhone.

Den danske kontaktsporingsapp – smitte|stop

Du kan finde den danske kontaktsporingsapp smitte|stop i Apples App Store eller Androids Play Butik.
I appbutikkerne præsenteres appen således:
Hent appen, og hjælp med at stoppe smittespredning af COVID-19 i Danmark.
Appen smitte|stop giver os alle sammen mulighed for at være med til at stoppe udbredelsen af COVID-19 i Danmark. Smitte|stop skal sammen med anbefalingerne fra myndighederne hjælpe os med at passe godt på hinanden, mens samfundet genåbner.
Med smitte|stop kan du være med til at bryde smittekæder. Smitte|stop giver dig mulighed for at få besked, når du har været tæt på en anden bruger af appen, der har fået COVID-19. På den måde, kan du hurtigt følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og derved bryde en mulig smittekæde. Du kan give besked til andre brugere af appen, hvis du bliver testet positiv. De kan ikke se, hvem du er.
Det er frivilligt at hente og anvende appen, men jo flere, der anvender den, jo flere smittekæder kan appen hjælpe med at bremse.
Hvordan fungerer smitte|stop?
·   Når du aktiverer smitte|stop, bruger din telefon tilfældige Bluetooth-ID’er til at finde ud af, om du muligvis har været tæt på nogen, der har oplyst i appen, at de har COVID-19. De tilfældige ID’er bliver lagret på din telefon og forlader kun din telefon, når du frivilligt og aktivt giver besked i appen med dit NemID, at du har COVID-19.
·   Smitte|stop bruger din telefons Notifikationer om eksponering for COVID-19, som er udviklet af Apple og Google.
·   Ingen kan se, hvem du er, og du kan ikke se, hvem du har opholdt dig tæt på.
·   Ingen myndigheder eller virksomheder har adgang til oplysninger om, hvem du har været i nærheden af, eller hvis du i appen får besked om, at du har været tæt på en COVID-19-positiv.
·    Appen bruger ikke GPS til at registrere data om, hvor du befinder dig.
·    To telefoner genkender hinanden via appen og udveksler tilfældige ID’er gennem Bluetooth.
Arbejdet med at udvikle appens funktioner sker løbende.
Ved at downloade smitte|stop accepterer du Vilkår og betingelser. Du skal give samtykke, når du har downloadet appen.
Smitte|stop er udviklet af Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Flere detaljer om appen smitte|stop

Læs mere om appen på www.smittestop.dk. Her står bl.a. disse oplysninger om appens virkemåde og beskyttelse af privatlivet:
Giv besked til andre, hvis du testes positiv for ny coronavirus
·   Med appen kan du nemt give besked til andre brugere af appen, som du har været tæt på i f.eks. offentlig transport eller på restauranter, hvis du testes positiv for ny coronavirus.
·   Du giver besked til andre appbrugere, uden at de kan se, hvem du er, hvor eller hvornår de har været tæt på dig.
·   I appen kan du kun give besked til andre, der også har appen. Hvis du testes positiv, skal du derfor stadig give besked til de familiemedlemmer og venner mv., som du har været i nær kontakt med.
·   Da du er i risiko for at være blevet smittet, får du besked om at følge myndighedernes anbefalinger, herunder at blive testet.
·   For at notificere andre skal du logge ind med NemID i appen, hvorefter Styrelsen for Patientsikkerhed foretager en såkaldt smitteverifikation. Dette betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af dine NemID-oplysninger vil kontrollere, hvem du er, og at du faktisk er bekræftet positiv med ny coronavirus. Til dette formål modtager vi oplysningerne fra Statens Serum Institut om, hvem der aktuelt er smittet med COVID-19. Når du er blevet smitteverificeret, vil brugere, der har været i kontakt med dig, og som opfylder de nedenfor angivne kriterier, derefter få en besked i appen om, at de har været i kontakt med en COVID-19-smittet.
Det er kun brugere, der opfylder følgende kriterier, der vil modtage en smittenotifikation:
1.    Kontakten varede i mere end ca. 15 minutter (beregnet fra varigheden).
2.    I var mindre end ca. 1 meter fra hinanden (beregnet fra signalstyrken).
3.    Kontakten skete inden for det tidsrum, hvor den smittede person forventes at være smitsom dvs. inden for 2 dage før og indtil 8 dage efter, at symptomerne startede, eller at personen blev testet, hvis ikke personen har haft symptomer (beregnet ud fra datoen for symptomdebut og tidspunktet for kontakten).
I forbindelse med udsendelse af smittenotifikation kan det i ganske særlige tilfælde være muligt at udlede, hvem der har udsendt en smittenotifikation. Dette kan ske, hvis en person kun opholder sig tæt på én eller meget få andre personer, og en af disse personer udsender en smittenotifikation. Derved er det muligt at udlede, at det er en specifik person, der har udsendt notifikationen. Dette vil dog ikke kunne finde sted under normal brug og kræver, at du opholder dig næsten helt isoleret fra andre mennesker og kun har ganske få kontakter i løbet af en dag.
Få besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus
·    Du vil på samme måde frivilligt kunne modtage en notifikation, hvis du har været i kontakt med en bruger af appen, der vælger at sende smittenotifikationer, og du opfylder ovenstående kriterier. Du vil ikke få oplysninger om, hvem du har været i kontakt med eller tidspunktet for kontakten.
·   Oplysningen om, at du har været i kontakt med en smittet, udgør ikke en diagnose af dig eller bekræftelse på, at du er smittet, men derimod at du har været udsat for en smitterisiko.
·   Modtager du en smittenotifikation, vil du samtidig modtage information om, hvordan du bør forholde dig. Den information, du modtager i notifikationen, vil følge de til enhver tid gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne for, hvordan personer, der har været udsat for COVID-19-smitterisiko, bør forholde sig. Informationen er alene vejledende, og det er frivilligt for dig, om du vælger at følge den. Der kan således ikke blive iværksat foranstaltninger imod dig, hvis du ikke følger vejledningen. Styrelsen for Patientsikkerhed vil dog opfordre dig til at handle i overensstemmelse med den vejledende information.
Det er frivilligt at hente og bruge smitte|stop
·    Det er frivilligt at downloade og bruge smitte|stop. Hvis mange vælger at downloade og anvende appen, kan den være et vigtigt bidrag til at stoppe smittekæder og derved sikre, at smitten ikke kommer ud af kontrol.
·    Efter download har du altid mulighed for at slukke for appen, så den ikke længere registrerer brugere, som du er tæt på.
·    Hvis du testes positiv, skal du i appen selv give tilladelse til, at appen deler oplysningen med de personer, som du har været tæt på.
Vi beskytter dine data
·   Vi prioriterer datasikkerhed højt, og du kan være helt tryg ved at downloade og bruge smitte|stop.
·    Smitte|stop bruger teknologi i dit styresystem fra Apple og Google, som er udviklet med et særligt fokus på privatlivsbeskyttelse.
·    Ingen myndigheder har adgang til oplysninger om, hvem du har været i nærheden af – heller ikke hvis du i appen får besked om, at du har været tæt på en person, der er testet positiv.
·    Smitte|stop lever op til lovgivning og regler, der har til formål at beskytte dine data, og appen har været igennem en omfattende sikkerhedstest inden lancering.
Hvilke personoplysninger behandles, og hvor længe opbevares de?
Retsgrundlaget for lagringen af og adgang til de personoplysninger, der lagres på din telefon, følger af dit samtykke, jf. cookiebekendtgørelsens § 3, stk. 1-2. Dette samtykke dækker kun adgangen til at lagre oplysninger på din telefon.
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, der foretages på telefonen i forbindelse med kontaktregistreringen og beregning af smitterisiko, samt vores behandling af personoplysninger i forbindelse med smitteverifikation og -notifikation, følger af bekendtgørelse om registrering af og adgang til oplysninger om elektronisk registrerede kontakter i forbindelse med forebyggelse og inddæmning af smitte med COVID-19, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 2, litra i og g, samt databeskyttelseslovens § 7, stk. 4.
Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, når du bruger dit NemID i forbindelse med smitteverifikation, for at vi entydigt kan identificere dig.
·    Smitte|stop behandler følgende personoplysninger om dig på din telefon i forbindelse med brug af appen:
                   1.  Dit rullende systemgenerede ID (almindelig personoplysning).
                   2.  Det rullende systemgenerede ID på telefoner, du har været tæt på (almindelig personoplysning).
                   3.  Oplysninger om modtagne smittenotifikationer (almindelig personoplysning).
                   4.  Hvis du i forbindelse med udsendelse af en smittenotifikation oplyser herom: Oplysninger om tilstedeværelsen af symptomer på COVID-19, herunder oplysninger om symptomdebut (almindelig personoplysning).
·    Følgende oplysninger behandles hos Styrelsen for Patientsikkerhed:
Ved udsendelse af smittenotifikation:
                   1.   NemID-oplysninger: Dit CPR-nummer og dit PID-nummer (et tal, der kan ”oversættes” til dit CPR-nummer) (almindelig personoplysning).
                   2.  Oplysninger om dine rullende systemgenerede ID’er for de sidste 14 dage (almindelig personoplysning).
                   3.   Antallet af smittestatusverifikationer du har udsendt inden for de sidste 24 timer (almindelig personoplysning).
Ved indsamling af oplysninger fra Statens Serum Institut:
                   4.  Dit CPR-nummer (almindelig personoplysning).
                   5.  Oplysninger om positiv smitte med COVID-19 (følsom personoplysninger)
                   6.  Tidspunkt for test (almindelig personoplysning)
                   7.  Tidspunkt for symptomdebut (almindelig personoplysning).
Oplysninger indsamlet ved login med NemID slettes efter 24 timer, jf. § bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1. Oplysninger, der er indsamlet fra Statens Serum Institut, slettes løbende i takt med, at Statens Serum Institut vurderer, at smittestatus ikke længere er relevant, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 3. Oplysninger om antallet af smittestatusverifikationer slettes efter 24 timer, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1.
Nødvendigheden af appen og de indsamlede oplysninger evalueres løbende. Hvis det viser sig, at appen ikke længere er nødvendig, vil alle de indsamlede oplysninger blive slettet. Du kan læse mere om behandlingen af dine oplysninger her.
Bemærk: På Android-telefoner er GPS og Bluetooth knyttet tæt sammen. Dog registrerer appen ikke GPS-oplysninger, selvom du slår Bluetooth til for at opnå kontaktsporing. Men Google registrerer dog dit opholdssted via Android – men disse oplysninger overføres ikke til de danske myndigheder.
Det er kun offentlige myndigheder, der har adgang til at udvikle sporingsapps, som benytter Google og Apples kontaktsporingsteknologi. Ingen privat virksomhed eller privatperson kan få adgang til denne tjeneste på telefonerne.

Andres landes kontaktsporingsapps

De europæiske lande Tyskland, Italien (appen Immuni), Schweiz, Polen og Letland har ligeledes lanceret kontaktsporingsapps efter Apple og Googles principper, der er nævnt ovenfor. Udenfor Europa har bl.a. New Zealand (NZ COVID TRACER), Kina (se video og dokumentar om eftervirkningerne af covid-19 dér) og Vietnam lanceret kontaktsporingsapps.
Kilder siger, at EU-medlemsstaterne allerede har aftalt brede retningslinjer for interoperabilitet mellem landenes kontaktsporingsapps. De er tæt på at færdiggøre oprettelsen af en central gateway til at håndtere datatrafik mellem appsene baseret på Google og Apples standard.
Læs mere på canadiske Global News’ websted (engelsk), og se også dér engelsksprogede videoer om, hvordan kontaktsporingsapps virker.

Mindre privatlivsbeskyttende sporingsapps i andre lande

Amnesty Internationals sikkerhedslaboratorium undersøgte kontaktsporingsapps fra Europa, Mellemøsten og Nordafrika, heriblandt en detaljeret teknisk analyse af 11 apps fra Algeriet, Bahrain, Frankrig, Island, Israel, Kuwait, Libanon, Norge, Qatar, Tunesien og De Forenede Arabiske Emirater, af hvilke nogle rangerede fra slemme til farlige for menneskerettighederne.
En kontaktsporingsapp forklarer, hvordan den 
opnår sine mål.
Amnestys udforskning af COVID-19-apps fandt, at appsene synes at falde i tre kategorier. 
1.   Dem, som faktisk ikke foretager digital kontaktsporing, men snarere tillader brugerne frivilligt at registrere og tjekke deres symptomer (f.eks. Libanon og Vietnam).
2.   Apps, som benytter en meget mindre indgribende decentraliseret model med Bluetooth-kontaktsporing, som den Google og Apple har udviklet. Under denne model lagres data i brugernes egne telefoner frem for i en central database. Lande, der benytter denne model, er Østrig, Tyskland, Irland og Schweiz. Amnesty International påtog sig ikke en teknisk undersøgelse af alle apps, der følger denne model, idet de er mindre bekymrende fra et privatlivsbeskyttelsesperspektiv og stadig er i færd med at blive udrullet.
3.   Det alvorligste angreb på menneskerettighederne er kontaktsporingsapps, som er centraliserede, hvilket betyder, at de logger data opfanget via telefonens Bluetooth-sensor eller via GPS (eller begge dele) og uploader disse data til en centraliseret database styret af myndighederne, og det er i nogle tilfælde obligatorisk. Amnesty International skrev til myndighederne i Bahrain, Kuwait og Norge før publiceringen for at gøre dem opmærksom på sårbarheder vedrørende privatlivsbeskyttelse og sikkerhed relateret til appsene. Den 2. juni videregav Amnesty International deres fund til det norske Ministerium for Justits og Offentlig Sikkerhed, det norske Institut for Offentlig Sundhed og landets datatilsynsmyndighed. Amnesty International mødtes også med lederen af udviklingen af Smittestopp-appen den 10. juni.
Den norske regering har midlertidigt standset udrulningen af deres app. Læs Amnestys undersøgelse på engelsk her. Se et skærmbillede fra en kontaktsporingsapp herover.
Bahrains BeAware Bahrain-, Kuwaits Shlonik- (læs mere her) og Norges Smittestopp-apps vurderes som de mest alarmerende masseovervågningsværktøjer af Amnesty, og alle tre udførte aktivt her-og-nu- eller næsten her-og-nu-sporing af brugernes opholdssted ved hyppigt at uploade GPS-koordinater til en central server.
”Bahrain, Kuwait og Norge har kørt hårdt på over for befolkningens privatliv med meget pågående overvågningsværktøjer, der går langt ud over, hvad der er berettiget i bestræbelserne på at tackle COVID-19,” sagde Claudio Guarnieri, leder af Amnesty Internationals sikkerhedslaboratorium.
Myndigheder i alle disse lande kan let forbinde disse følsomme personlige oplysninger med et individ, idet Qatar, Bahrain og Kuwait kræver, at brugerne registrerer sig med et nationalt ID-nummer, mens Norge kræver registrering med et gyldigt telefonnummer.
Andre apps vurderet af sikkerhedslaboratoriet såsom Tunesiens E7mi følger også en centraliseret model, men i stedet for at registrere GPS-koordinater benytter de Bluetooths nærhedsskanning til at overvåge tæt kontakt mellem borgerne, mens de er sammen. Qatars EHTERAZ-app registrerer og uploader Bluetooth-kontaktoplysninger mellem de forsamlede samt deres GPS-koordinater til en central server.
Sporingsapps fra lande som Frankrig, Island og De Forenede Arabiske Emirater benytter en centraliseret model, men oplysninger om kontakt mellem smartphones uploades kun, når brugerne frivilligt beslutter at rapportere sig selv med COVID-19-symptomer eller efter anmodning fra sundhedsmyndigheder. Upload med frivillighed og samtykke reducerer i det mindste risikoen for masseovervågning, idet data ikke automatisk uploades.
”Regeringer verden over bør trykke på pauseknappen med hensyn til at udrulle fejldesignede eller overdrevent pågående kontaktsporingsapps, der fejler med hensyn til at beskytte menneskerettighederne. Hvis kontaktsporingsapps skal spille en effektiv rolle i bekæmpelsen af COVID-19, skal befolkningen have tillid til, at deres privatliv bliver beskyttet,” sagde Claudio Guarnieri.
Frankrigs centraliserede kontaktsporingsapp, StopCovid, kombineret med manglen på transparens omkring, hvordan data lagres, rejser spørgsmål, om brugernes oplysninger kan deanonymiseres – altså om det muligt at finde ud deres identitet. Læs mere om den franske app på engelsk her:
Singapore har desuden appen TraceTogether, Australien CovidSafe og Island Rakning-19. 40 procent af islændingene har installeret appen, men myndighederne mener ikke, at den er særlig effektiv. De finder, at sporing af en smittet persons kontakter via telefonopkald er mere effektiv.
Tyskland har fået ros for at have en af de bedste og mest privatlivsvenlige kontaktsporingsapps. Den kaldes Corona-Warn-App. Du kan læse engelsksprogede anmeldelser af den her:

Skal du have smitte|stop-appen?

En kontaktsporingsapp kan være en del af løsningen på inddæmningen af en eventuel 2. smittebølge af coronavirussen i sommeren og efteråret 2020. Frivillighedsprincippet og sikringen af de smittede og deres kontakters anonymitet kan gøre brugen af en sådan app mere acceptabel for mange.

Sundhedsmyndigheder i andre lande har meddelt, at mindst 60 procent af befolkningen skal have en kontaktsporingsapp på deres telefon for, at det virkeligt betyder noget med hensyn til at bryde smittekæder med efterfølgende isolation og karantæne af de personer, der har været sammen. Danskerne vil trygt kunne downloade og benytte appen smitte|stop, som er udviklet af Sundheds- og Ældreministeriet, som har valgt at benytte Apple og Googles kontaktsporingsprincipper, der vil være acceptable for mange.

Myndighederne har meddelt, at appen vil blive opdateret løbende – også således at den kan interagere med udenlandske kontaktsporingsapps. Når der ikke mere vil være brug for appen, lukker myndighederne ned for kontaktsporingen i appen. Smartphone-brugeren kan altid slå kontaktsporingen fra eller til. Det er desuden ikke et myndighedskrav, at du har appen – det er frivilligt. Men smittespredningen vil kunne standse hurtigere jo flere, der har appen installeret og aktiveret. 

Appen kan downloades i Apples App Store eller Androids Play Butik. Tryk på et af linkene via din telefon for at hente appen. Eller søg selv efter ordet smittestop i din appbutik på telefonen. 
Du kan se en video om appen her:

Skrevet af Lars Laursen, forfatter til bogen ”Bliv sikker på nettet – PC- og onlinesikkerhed”, 27. juni 2020.


Opfølgende oplysninger om brugen af appen Smitte|stop

Ifølge IT-nyhedswebstedet Version2 benyttede ca. 15 procent af befolkningen den 19. juli 2020 appen Smitte|stop fra de danske myndigheder. Der er foretaget mere end 700.000 downloads (den 28. juli var det 800.000) af appen. Der er meldt om 112 personer, der via appen har registreret sig som smittede via NemID. Myndighederne kan ikke afgøre, hvem der har været i nærheden af de smittede, men de har fået 4 tilbagemeldinger fra personer, der har meldt tilbage til sundhedspersonale, at de har fået besked via appen om at have været i nærheden af en smittet person i mindst 15 minutter inden for en afstand på højst 1 meter. 112 lyder måske ikke af meget, men det er i en tid, hvor der kun er få, der konstateres smittet i hele landet. 

Du anbefales at installere appen, for jo flere, der har den, jo flere personer, der har været i tæt kontakt med en smittet person, kan få underretning om at søge kontakt med sundhedsvæsenet og gå i isolation. Dermed kan vi også her i efteråret 2020, hvor der måske kommer en anden smittebølge, bryde smittekæder og dermed begrænse smitten og udbredelsen af covid-19. 

Som det fremgår længere oppe i teksten, er der ikke rigtigt nogen grund til at frygte kontaktsporingsappen og manglende beskyttelse af privatlivet. Selv i Kina med deres mere omfattende overvågning handler det egentligt om, at staten/sundhedsmyndighederne fungerer som en slags kærlig moder, der tager sig af sine børn og sikrer, at de ikke lider unødigt. Det bliver også sagt om Gud, at Han ser alt, men det er jo for at drage kærlig omsorg for os alle på alle de måder, Han anser for dydige. 

Selvom nogle (ældre) telefoner måske skal oplades to gange om dagen, når de har denne app installeret, anbefales det alligevel at gøre sig den ulejlighed og hensyntagen til vores allesammens ve og vel - og ikke mindst for at undgå, at virksomheder og offentlige myndigheder af hensyn til landets økonomi skal lukke mere ned end højst nødvendigt.

Nogle siger, at det kun penge - og de betyder ikke noget i sammenligning med menneskeliv. Men det at tjene penge koster trods alt energi, knofedt, tid, liv og en stor indsats. Det skal man ikke bare kimse af, som om det ikke betyder noget særligt. Går stat, regioner, kommuner og virksomheder bankerot, kan det blive katastrofalt for borgerne.
I USA blev 40.000.000 mennesker arbejdsløse i løbet af nogle få måneder. Millioner er dog kommet i arbejde igen. Staten mistede 1.000.000.000.000 dollar i skatteindtægter. Den amerikanske centralbank måtte sende 3.000.000.000.000 dollar ekstra i omløb for at sikre penge nok til alle. Så slemt er det ikke gået i Danmark, men det er ikke desto mindre enorme beløb for vort lille land.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar